TAFF GPS Tracking ระบบติดตามรถที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก (DLT) : ขาย-ติดตั้งจีพีเอสคุณภาพสูงโดยช่างมืออาชีพ มีบริการดูแลหลังการขาย ราคาถูก
For more information, Tel. 02-952-7280-3 ext 447 , 455
 ผู้นำเทคโนโลยีด้าน GPS ของคนไทย “สร้างสรรโดยวิศวกรไทย” ความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า 'TAFF GPS'