สนใจติดต่อ โทร. 02-952-7280-3 ext 447 , 455
เกี่ยวกับองค์กร
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดิมชื่อบริษัท มาสเตอร์เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2530 ดำเนินงานให้บริการลูกค้า ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ในฐานะบริษัทผู้ออกแบบและผลิตระบบเครื่องบันทึกเวลา(TimeRecorder), เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ(AccessControl), เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร(Data Terminal), เครื่องคิดค่าบริการจอดรถ(Car Park), ระบบบริหารงานยานพาหนะ(GPS Vehicle Tracking System) อย่างครบวงจรภายใต้ยี่ห้อ TAFF
ตลอดระยะเวลา 30ปี เรายังคงยึดมั่น ในเรื่องมาตรฐานการออกแบบ การผลิต และการบริการลูกค้า ให้สมดัง นโยบายคุณภาพ
สารจากท่านประธาน
ผู้ก่อตั้งบริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด และ บริษัท รมิตาเฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจด้านอิเลคทรอนิคและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและได้บริหารบริษัทมาสเตอร์เทคฯ มาเป็นเวลา 30 ปี ปัจจุบันท่านได้ก่อตั้งบริษัท สาขาในประเทศจีน

คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ ผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำงานว่า "ผมภูมิใจที่เป็นผู้สร้างงานให้หลายคนมีรายได้ เติบโตอย่างมั่นคงและยังได้สร้างพื้นฐานไว้ระดับหนึ่งที่จะให้คนรุ่นหลังได้สานต่อโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อยากเป็นตัวอย่างให้คนทำงานได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ให้เขาเห็นว่าถึงแม้จะยากลำบากแต่ถ้าตั้งใจทำจริงก็ประสบความสำเร็จในที่สุด"

ทางด้าน TAFF GPS ได้เปลี่ยนตัวรับสัญญาณดาวเทียมเป็นรุ่นความไวสูง และเพิ่ม Sensor ให้สามารถตรวจสอบอัตราการใช้น้ำมัน และพฤติกรรมการขับรถ ทำให้เจ้าของกิจการประหยัดเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอได้มาก

แม้จะมีปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงจากสินค้าราคาถูกจากจีน แต่เนื่องจากเรามีฐานลูกค้าเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก และลูกค้าส่วนใหญ่ยังเน้นที่คุณภาพของสินค้าและบริการมากกว่าจะมองเรื่องราคาเป็นหลัก ทำให้ส่งผลกระทบไม่มากนัก เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากมาตรฐาน ISO 9001 แล้วเรายังเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเมืองไทยขณะนี้ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.เป็นการการันตีคุณภาพอีกด้วย

คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ

ประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
ประวัติความเป็นมา