สนใจติดต่อ โทร. 02-952-7280-3 ext 447 , 455

Demo

ทดลองใช้โปรแกรมฟรี!! ได้เลย

click

Master Track

GPS ล้ำสมัย ราคาคนไทย

Tracking

Master Tracking System : คุณสมบัติของโปรแกรม
โปรแกรม Mastertrack เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการบริหารงานยานพาหนะ เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท ขนส่ง บริการ ติดตั้ง รวมทั้งธุรกิจที่มีการใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมาก
TAFF GPS : Vehicle Tracking System บริการคุณภาพที่บริษัทไปคัคสรรมาเพื่อบริการท่าน เรามีบริการหลากหลายรูปแบบในการบริการเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด
Mastertrck Application Website
1. ดูข้อมูลย้อนหลังไม่จำกัด

1. สามารถใช้งานได้สะดวก ในทุกพื้นที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

2. แสดงข้อมูลได้รวดเร็ว แผนที่ และโปรแกรมต่างๆ

2. รองรับการใช้งาน ทั้ง Computer/ Smart phone ios/andoid

3. แผนที่ลิขสิทธิ์ thinknet

3. แผนที่ลิขสิทธิ์ google แผนที่ดาวเทียม, มุมมองสตรีทวิว

4. ดูข้อมูลย้อนหลัง, รายงานได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

4. ดูย้อนหลัง 3 เดือน

5. ตั้งเสียงร้อง ส่งอีเมล์ เตือน เมื่อใช้งานรถนอกเหนือที่กำหนด
เช่น วิ่งเร็วเกิน, ออกนอกพื้นที่

5. ใช้งานเต็มรูปแบบ ดูปัจจุบัน, ย้อนหลัง, รายงาน

Mastertrck Application Website
แฟ้มข้อมูลหลัก สำหรับเก็บ ประวัติยานพาหนะ ผู้ขับขี่ สถานที่จัดส่งสินค้า บริษัทลูกค้า

ตรวจสอบระยะเวลาการบำรุงรักษาสภาพรถ ( Maintenance report)

ตรวจสอบการใช้งานยานพาหนะแบบเวลาจริง (Real Time Tracking)

แสดงผลข้อมูลจริงทุก 10-30 วินาที

แสดงผลข้อมูลจริงทุก 10-30 วินาที

ตรวจสอบแบบดูข้อมูลยานพาหนะย้อนหลัง (History Playback) รองรับการทำงานแบบข้ามวัน

สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่จำกัด ระยะเวลา

สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 3 เดือน

ตรวจสอบการติดเครื่องยนต์โดยไม่เคลื่อนตัวได้

ตรวจสอบการขับรถเร็วกว่าที่กำหนด

ตรวจสอบสถานที่ Start, Stop เครื่องยนต์

แจ้งเตือนขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด (Route Setup)

แจ้งเตือนขับรถออกจากพื้นที่ห้ามออก (Limited Area)

แจ้งเตือนขับรถเข้าไปในพื้นที่ห้ามเข้า (Retristic Area)

แจ้งเตือนขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด (Over speed Setup)

แจ้งเตือนติดเครื่องยนต์โดยไม่เคลื่อนตัวนานกว่าที่กำหนด (Idle Set up)

มีกราฟแสดงความเร็วในแต่ละช่วงเวลา

แผนที่มีความละเอียดสูง

Thinknet ลิขสิทธิ์, Google ลิขสิทธิ์

Google ลิขสิทธิ์

รายงานการใช้งาน สามารถระบุได้เป็นรายวัน และรายงวดตามวันที่ที่ต้องการ พร้อมยังสามารถเลือกลุ่มยานพาหนะที่ต้องการออกรายงานได้อย่างชัดเจนซึ่งได้จัดทำไว้

รองรับโปรแกรมการจัดส่งสินค้า Car Planer

รองรับระบบ Client Server สำหรับองค์กรณ์ขนาดใหญ่

รองรับการใช้งาน ทั้ง Computer/ Smart phone ios/andoid ทุกพื้นที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างโปรแกรมการทำงานและรายงานผล


สนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-952-7280-3 ext 447 , 455