สนใจติดต่อ โทร. 02-952-7280-3 ext 447 , 455
TAFF GPS : PRODUCT
Support all Solution
Brochure Taff GPS [ 3900 kb. ] STB 403 [ 1000 kb. ] VTU 518 [ 1900 kb. ] VTU 608 [ 1500 kb. ] VTU 609 3G [ 1000 kb. ]
GPS for Transportation

สำหรับธุรกิจขนส่งทั่วไป
GP-VTU-518
GPS tracking device is a simple vehicle tracker
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
GP-VTU-608
gps tracking device with Fuel Level Monitor
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
GPS for Motorcycle

สำหรับมอเตอร์ไซค์
GPS for Personal Tracking

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
GPS for Student

สำหรับรถรับส่งนักเรียน
GPS for Other Devices

สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย ขนส่งประเภท 4 และ 9
GPS for DVR Streaming

สำหรับป้องกันการโจรกรรม ผ่านดาวเทียม
"ตารางเปรียบเทียบ TAFF GPS"